ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ มีขั้นตอนอย่างไร

0 Comments
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนเมื่อก่อน ใครๆ ก็ติดตั้งได้ แม้ไม่มีความรู้ ไม่ใช่ผู้ที่มีประสบการณ์มีความชำนาญในการติดตั้ง เพราะสมัยนี้มีบริษัทรับออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้แบบครบครัน ให้บริการถึงบ้านเลย วันนี้เราได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาฝาก เผื่อใครที่สงสัยว่าเขาติดตั้งกันยังไง มีขั้นตอนยังไงบ้าง จะได้ศึกษาเอาไว้เป็นความรู้ในเบื้องต้น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีขั้นตอนการติดตั้งหลักๆ แล้ว 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจก่อนเริ่มติดตั้ง ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบหลังการติดตั้ง การสำรวจก่อนเริ่มติดตั้ง เมื่อต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ขั้นตอนแรกต้องทำการสำรวจพื้นที่ก่อน ซึ่งต้องมีการสำรวจโดยละเอียด เพื่อการออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ สำรวจพื้นที่ได้แก่ สำรวจพื้นที่บนหลังคา เพื่อกำหนดจุดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สำรวจจุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า สำรวจจุดที่ต้องการเดินท่อร้อยสายไฟ จากแผงโซล่าเซลล์มายังห้องอินเวอร์เตอร์ ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของระบบโซล่าเซลล์กับระบบไฟฟ้าหลักของอาคาร การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ ติดตั้งโครงสร้างใช้รองรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งตู้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟและเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์มายังจุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์ จากนั้นทำการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การตรวจสอบจากการติดตั้ง เมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบหลังจากการติดตั้ง เพื่อดูความเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาภายหลัง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบด้วยการเปิดระบบ […]