ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ มีขั้นตอนอย่างไร

0 Comments
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนเมื่อก่อน ใครๆ ก็ติดตั้งได้ แม้ไม่มีความรู้ ไม่ใช่ผู้ที่มีประสบการณ์มีความชำนาญในการติดตั้ง เพราะสมัยนี้มีบริษัทรับออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้แบบครบครัน ให้บริการถึงบ้านเลย วันนี้เราได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาฝาก เผื่อใครที่สงสัยว่าเขาติดตั้งกันยังไง มีขั้นตอนยังไงบ้าง จะได้ศึกษาเอาไว้เป็นความรู้ในเบื้องต้น

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีขั้นตอนการติดตั้งหลักๆ แล้ว 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจก่อนเริ่มติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

การสำรวจก่อนเริ่มติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ขั้นตอนแรกต้องทำการสำรวจพื้นที่ก่อน ซึ่งต้องมีการสำรวจโดยละเอียด เพื่อการออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ สำรวจพื้นที่ได้แก่

 • สำรวจพื้นที่บนหลังคา เพื่อกำหนดจุดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
 • สำรวจจุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
 • สำรวจจุดที่ต้องการเดินท่อร้อยสายไฟ จากแผงโซล่าเซลล์มายังห้องอินเวอร์เตอร์
 • ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของระบบโซล่าเซลล์กับระบบไฟฟ้าหลักของอาคาร

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 • ติดตั้งโครงสร้างใช้รองรับแผงโซล่าเซลล์
 • ติดตั้งตู้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์
 • ทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์
 • ติดตั้งท่อร้อยสายไฟและเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์มายังจุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์
 • จากนั้นทำการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

การตรวจสอบจากการติดตั้ง

เมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบหลังจากการติดตั้ง เพื่อดูความเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาภายหลัง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ทดสอบด้วยการเปิดระบบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบที่ได้ทำการติดตั้งไป
 • ตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ ดูความเรียบร้อยหลังจากการติดตั้ง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในเบื้องต้นที่ควรรู้ไว้ แม้หน้าที่การติดตั้งจะเป็นของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะแต่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของงาน ผู้ว่าจ้าง ก็ควรมีความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่งผลให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ระบบโซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ มีประโยชน์มากมายเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ลองคิดดูว่าถ้าทุกคนหันมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โลกของเราจะน่าอยู่มากแค่ไหนเพราะพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากการติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.