ประโยชน์และโทษ internet

0 Comments
ประโยชน์และโทษของ internet

          ปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะให้ทำให้เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้หลายช่องทางและรวมเร็วแล้ว เรายังสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น ง่ายต่อการดำรงชีวิต และการทำงานเป็นอย่างมาก เหตุเช่นนี้เราจึงเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวงการอินเตอร์เน็ต

          การใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันก็แตกต่างจากเมื่อก่อนมาก มีผู้คนทุกเพศและทุกวัยที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต แต่ก็มีลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป แต่ในการที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนี้ ไม่ใช่แค่มีเฉพาะข้อดีเท่านั้น แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถแบ่งเวลาได้ก็สามารถทำให้เกิดโทษแก่ผู้นั้นได้เช่นเดียวกัน ลองมาดูกันว่าอินเตอร์เน็ตนี้มีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้าง

ประโยชน์

  1. ประโยชน์ทางด้านการศึกษาหาความรู้ การทำงาน การค้นคว้า ซึ่งเราสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้ เช่น นำข้อมูลไปประกอบการทำชิ้นงานในชั้นเรียน ศึกษาเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่สืบค้นได้เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ เพิ่มเติมจากที่โรงเรียนให้มากขึ้น หรือในการทำงานสามารถค้นหาแนวคิดเพื่อมาประกอบการทำงาน ที่จะทำให้งานของเรานั้นหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ความไม่รู้ เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตก็สามารถเป็นประตู่สู่ความรู้ได้ทันที อาจจะไม่ได้ตรงแบบที่ต้องการ แต่จะเป็นแนวทางที่เราสามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้
  2. ประโยชน์ทางด้านการสื่อสาร ปัจจุบันการสื่อสารของเรานั้นกว้างไกลมาก จะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถสื่อสารกันได้ เพียงแค่มีระบบของอินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารทางไกลเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารข้ามประเทศระหว่างบุคคล การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลแถบชนบทที่ผู้ป่วยสามารถได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเมืองได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปในเมือง เป็นต้น
  3. ด้านความบันเทิง ในเมื่อถึงเวลาแห่งการพักผ่อน เมื่อได้ชมความบันเทิงสักหน่อยก็อาจจะทำให้หายเหนื่อยได้บ้าง การใช้อินเทอร์เน็ตสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหรือการเรียนในแต่ละวันได้หากแบ่งเวลาการใช้งานให้เหมาะสมและใช้งานอย่างถูกวิธี เช่น การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การเล่นเกมออนไลน์ การพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น

โทษ

  1. การใช้อินเตอร์เน็ตที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ดวงตา ที่จะเกิดอาการล้าหลังจากใช้สายตาจ้องจอเป็นเวลานานๆ
  2. เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ หมายความว่า ถ้าหากเราเล่นและสนใจอินเตอร์เน็ตมากเกินไป อาจจะทำให้เสียเวลาอย่างอื่น เช่น การทำงาน การทำการบ้านของนักเรียน ดังนั้นควรใช้งานอย่างพอเหมาะ
  3. อาจถูกบุคคลนิรนามในโซเชียลเน็ตเวิร์คล่อลวงพาไปกระทำอันตรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.