5G คืออะไรแล้ว 5G นั้นดีกว่า 4G จริงหรือ?

0 Comments
5G

          โลกของเรามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากมายไม่ว่าจะด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา เทคโนโลยีในด้านต่างๆ และด้านอื่นๆ แต่ที่พวกเรามองเห็นได้ชัดๆ เลยก็คือด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่มีความทันสมัยและก้าวหน้ากว่าสมัยก่อนมาก ณ ตอนนี้เราได้เข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารในช่วง Generation ที่ 5 แล้วหรือจะแบบสั้นๆ ได้ว่า ยุค 5G ซึ่งกว่าจะพัฒนามาถึงยุค 5G ได้เราผ่านยุคอะไรกันมาบ้างนั้น

          เริ่มตั้งแต่ยุคแรกของการสื่อสารเลยก็คือ ยุค 1G ที่เริ่มต้นสื่อสารกันด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบอะนาล็อก จากนั้นได้พัฒนาเป็นยุค 2G ที่นอกจากจะสื่อสารกันผ่านเสียงแล้ว ยังเพิ่มการสื่อสารโดยการส่งเป็นข้อความหากันที่เรียกว่า SMS และ MMS เรียกว่าเป็นยุคเริ่มแรกของโทรศัพท์มือถือแบบระบบดิจิทัล พอมาเป็นยุค 3G ก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ดีขึ้นกว่าเก่าคือ เราสามารถสื่อสารกันผ่านมือถือแบบเห็นหน้ากันได้แล้ว มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และยุค 4G ที่มีการพัฒนาให้อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง การสื่อสารทั้งภาพและเสียงก็สามารถใช้งานได้ง่ายและเร็วขึ้น ซึ่ง 4G ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังใช้งานอยู่ในตอนนี้ แต่การพัฒนาด้านการสื่อสารก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังมี 5G ที่ประเทศของเราพึ่งเริ่มใช้งานแม้จะยังไม่ทั่วถึง แต่ 5G ก็มีประโยชน์และดีกว่า 4G แน่นอน

          สิ่งที่ 5G มีดีกว่า 4G คือ มีการรับ – ส่งข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าระบบ 4G 5G ยังรองรับการโอนถ่ายข้อมูลได้ปริมาณมากกว่า มีการตอบสนองในอุปกรณ์ที่ใช้งานผ่านระบบ 5G ที่ไวกว่าอุปกรณ์ที่ยังใช้ระบบ 4G และสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากกว่าระบบ 4G และ 5G ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น และยังใช้พลังงานในการเชื่อมต่อน้อยลงกว่าระบบเดิมอีกด้วย นอกเหนือจากครื่องมือสื่อสารทั่วไป เช่น นำไปใช้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม  และอื่นๆ

          สำหรับพวกเราทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ในตอนนี้ก็มีบริษัทที่ให้บริการเครือข่ายด้านนี้ ได้เปิดให้บริการระบบ 5G แล้ว และในแต่ละบริษัทก็จะมีคลื่นความถี่ที่ให้บริการไม่เท่ากัน ในส่วนของโทรศัพท์มือถือบางรุ่นก็ยังไม่รองรับการใช้งานระบบ 5G ดังนั้นถ้าใครที่อยากเปลี่ยนไปใช้ระบบ 5G ก็จะต้องศึกษาและเช็ครายละเอียดของรุ่นมือถือที่ตัวเองใช้ว่ารองรับการใช้งานระบบนี้หรือไม่ ถ้าไม่รองรับก็ต้องมองหาโทรศัพท์มือถือในรุ่นที่รองรับระบบ 5G มาใช้งานแทนเครื่องเก่า ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ระบบ 5G เราควรศึกษาให้ดีเรื่องระบบและความคุ้มค่าต่อตัวเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.