IT (ไอที) คืออะไร

0 Comments
IT คืออะไร

               IT (ไอที) เป็นตัวย่อของตัวอักษรภาษาอังกฤษจากตัว I (ไอ) ที่ย่อมาจาก Information และตัว T (ที) ที่ย่อมาจาก Technology รวมกันจึงเกิดเป็นคำว่า Information Technology ในภาษาอังกฤษ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศในภาษาไทยนั่นเอง

IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

              ในยุคปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรวดเร็ว และอำนวยให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้คนที่พักอาศัยบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น การนำเอาข้อมูลที่รวบรวมจากสิ่งที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงต่างๆ ผนวกรวมกับความรู้มาผ่านกระบวนการในระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงอุกปรณ์อิเล็ดทรอนิกส์ที่สำคัญอย่างเช่น คอมพิวเตอร์นั่นเอง 2.ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือที่เรียกกันอย่างง่ายๆว่า โปรแกรม (Program) ซึ่งใช้เป็นตัวป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะที่ต้องการ 3.ยูเซอร์ (User) คือ กลุ่มผู้คนหรือคนที่ใช้งาน 4.ข้อมูล (Data) คือข้อมูลในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษร ภาพ หรือวัตถุต่างๆเพื่อประมวลผลเข้าด้วยกัน เป็นต้น โดยข้อมูลที่จะเกิดประโยชน์มากที่สุดคือข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงๆ 5.ขั้นตอน(Procedure) หมายถึง กระบวนการดำเนินงานในลักษณะต่างๆของระบบสารสนเทศ หากได้มีการดำเนินกระบวนการทั้ง 5 ข้อของระบบสารสนเทศที่กล่าวไปเบืองต้นนี้ จึงจะส่งผลให้ข้อมูลต่างๆเกิดการประมวลผลและนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

ตัวอย่างของ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

              จริงๆแล้วมนุษย์ในทุกวัยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ต่างก็ต้องมีการใช้งาน IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกันทั้งนั้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างเช่น การเล่นเกม (Game) ทีนิยมเป็นอย่างมากสำหรับวัยเด็กก็นับว่าเป็นการใข้งาน IT เพราะระบบของเกม (Game) นั้นถูกคิดค้น ประมวลผล และพัฒนามาจากกระบวนการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่ทุกคนล้วนแต่ต้องมีการใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการใช้เป็นเครี่องทำงานส่วนบุคคลเลยก็ว่าได้ อนึ่ง คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เด่นชัดที่สุดอย่างหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน รวมไปถึงระบบที่ด้วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของธนาคารต่างๆอย่างบัตรกดเงินสด หรือบัตร ATM ที่ย่อมาจาก Automatic Teller Machine จนในปัจจุบันธนาคารต่างๆได้พัฒนาจนมีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (Application) ของธนาคารนั้นๆที่เรียกว่า Mobile banking ซึ่งลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินในธนาคารเดียวกัน การโอนเงินต่างธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินต่างๆ เช่น เงินสกุลบาทไทยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของตนเองซึ่งไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่ธนาคารเลยก้ว่าได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.